Sztuczna Inteligencja w Radiologii
https://resonnez.clickmeeting.com/sztuczna-inteligencja-w-radiologii